Bilder som är fria att använda. Fotograf: Henrik Berglund 2017.

Kämpa tjejer! En Storytel Original ljudbokserie. Omslagsdesign: Emma Graves.

Kämpa tjejer! En Storytel Original ljudbokserie. Omslagsdesign: Emma Graves.